Kontakt

Bestyrelsen:

havstrygerne@gmail.com

Bestyrelsen

Dorthe Stjerne Poder, formand
Lene Dahlberg Poulsen, næstformand
Karl Erik Riisager, kasserer
Mette Trolle, sekretær
Camilla Stubben

Tanja Aagurd, suppleant
Claus Sigsgaard, suppleant